Sesongtipset

Sesongtips 2019 vinnere:
Nr. 1: Tore Vik
Nr. 2: Jenny Moksnes
           Nr. 3: Jonas Moksnes

Facebook

Neset fk har en supportergruppe på Facebook.
Besøk oss der!

Sakliste årsmøte

Velkommen til 
Årsmøte i Neset fotballklubb 2019.
 
Tirsdag 10. mars 2020 i klubbhuset.
Møtestart kl 18.00

 Sakliste:

1. Åpning
2. Godkjenning av stemmeberettigete på årsmøtet
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Valg av møtedirigent og to til å undertegne møteprotokollen
5. Årsmelding for 2019
6. Regnskap med revisjonsberetning for 2019
7. Fastsetting av medlemskontingent for 2021 og aktivitetsavgift for 2020
8. Klubbhåndbok
9. Dugnadsplan for 2020
10. Budsjett for 2020
11. Valg
12. Avslutning