Info

Sesongtipset

Sesongtips 2018:

16 rette: Ola Juberg (1. premie)
15 rette: Morten Presthus (2. premie)
               Inger Oldervik  (3. premie)
               Roar Reitan
               Per Thomas Hustøft
Pga flere med 15 rette, ble det foretatt trekning om 2. og 3. plassen.

   
.

Facebook

Neset fk har en supportergruppe på Facebook.
Besøk oss der!

Plastdugnaden 2018


NESET FK deltar i Plastdugnaden 2018. Aksjonen foregår de to første ukene i mai.

Organisasjoner, skoler og barnehager over hele Midt-Norge deltar med sine ryddeaksjoner. Sammen gjør vi en viktig innsats for livet i havet og lokalmiljøet.

 

Praktisk informasjon om gjennomføringen;

·       Sekker hentes hos Stein Aursand, evt kan vi benytte ordinære plastsekker fra Innherred Renovasjon. For hver fylte sekk vi leverer får Neset FK 100,-

·       Fyll sekkene med plast og søppel fra naturen. Ikke husholdningsavfall eller avfall som tilhører bedrifter.

·       Sekkene merkes tydelig med aksjonsnummer 320

·       Fylte sekker leveres hos Stein Aursand, eller settes ved porten på klubbhuset, innen 14. mai.

·       Skola deltar i ryddeaksjonen 3. og 4. mai (Tautra, Vikenfjæra/Manneset, Gullberget) og 9. mai (Småland). Samt at veien fra Nåvik og over Romma, samt Vågen er prioritert blant andre lag og foreninger.

Vi syns det er hyggelig om dere vil dele bilder fra aksjonen på Instagram. Dette kan inspirere flere til innsats, og også gi en ekstrapremie! Bruk #sparebank1smn #plastdugnaden. Du kan vinne en el-sykkel!

Les mer om aksjonen her;
https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/samfunnsansvar/samfunnsengasjement/plastdugnad.html