Info

Sesongtipset

Sesongtips 2019:

Kommer snart...........


   
.

Facebook

Neset fk har en supportergruppe på Facebook.
Besøk oss der!

Tine Fotballskole 2018

Tine Fotballskole 2018, blir 8.-10. august. Dette gjelder for barn og unge i aldersgruppen 6-12 år.
Mer informasjon vil komme, men sett av datoen allerede nå.

Kontingent

Nå er det tid for å betale medlemskontigent 2018.
Betales til konto: 4202 17 46767

Voksen kr. 200. 
Barn kr 100 (t.o.m. det år en fyller 18)

For familier gis det rabatt, slik at prisen samlet er kr. 300,- for familien (inntil 2 voksne og alle barn t.o.m. 18)
Husk å merk innbetalingen med navn og fødselsnummer - (Ola Ås 100464, Kari Lie 050965, Per 020596, Lise 250901 og Karl 200203)


Alle som skal spille for Neset Fk. må ha betalt medlemskontigent og aktivitetsavgift. 
Laglederne SKAL påse at ingen deltar uten at dette er i orden. Klubbens forsikring forutsetter medlemsskap.