Sesongtipset

Sesongtips etter 13 serieomganger: 10 rette- Morten Presthus, Tor Morten Haugan og Ola Asklund. 9 rette- 16 stk 

Sesongtips etter 16 kamper:
12 rette; Per Thomas Hustøft
11 rette; Kjell Arne Aatlo, Inger Oldervik, Ola Juberg, Turid Sunde, Morten Presthus, Tor Morten Haugan, Ola Magnus Asklund
10 rette; 15 stk.

Facebook

Neset fk har en supportergruppe på Facebook.
Besøk oss der!

Kontingent

Nå er det tid for å betale medlemskontigent 2018.
Betales til konto: 4202 17 46767

Voksen kr. 200. 
Barn kr 100 (t.o.m. det år en fyller 18)

For familier gis det rabatt, slik at prisen samlet er kr. 300,- for familien (inntil 2 voksne og alle barn t.o.m. 18)
Husk å merk innbetalingen med navn og fødselsnummer - (Ola Ås 100464, Kari Lie 050965, Per 020596, Lise 250901 og Karl 200203)


Alle som skal spille for Neset Fk. må ha betalt medlemskontigent og aktivitetsavgift. 
Laglederne SKAL påse at ingen deltar uten at dette er i orden. Klubbens forsikring forutsetter medlemsskap.

Ny samarbeidavtale med Hummel

Klubben har inngått ny samarbeidsavtale med Hummel. Salget vil bli fra Coop. Vi vil etter hvert trykke opp medlemskort til alle som har betalt medlemskontingent. Dette må vises fram når man handler.