• Foto: Emre Sanden
  • Foto: Emre Sanden

Sesongtipset

Sesongtipset 2022:
Sluttresultat
  1. 1. Stein Magnar Haugen
  2. 2. Rune Hønnås
  3. 3. Boje Reitan 

TINE Fotballskole

Det blir TINE Fotballskole på Frosta også i 2022!

Les mer og meld deg på her

Sakliste årsmøte

Sist oppdatert tirsdag 25. februar 2020 Publisert tirsdag 25. februar 2020 Skrevet av Lene Myrholdt
Velkommen til 
Årsmøte i Neset fotballklubb 2019.
 
Tirsdag 10. mars 2020 i klubbhuset.
Møtestart kl 18.00

 Sakliste:

1. Åpning
2. Godkjenning av stemmeberettigete på årsmøtet
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Valg av møtedirigent og to til å undertegne møteprotokollen
5. Årsmelding for 2019
6. Regnskap med revisjonsberetning for 2019
7. Fastsetting av medlemskontingent for 2021 og aktivitetsavgift for 2020
8. Klubbhåndbok
9. Dugnadsplan for 2020
10. Budsjett for 2020
11. Valg
12. Avslutning