Neset 2

Neset 2 er reservelaget til klubben, og spiller i 6.divisjon.

Oppmann/Kontaktperson:  Jan Inge Røkke 913 43 839
Erik Rosø og Viggo Hopmo