Årsmøte 2018

Velkommen til Årsmøte i klubbhuset 24. februar kl. 18. 
Sakliste ligger som vedlegg. 

Vedlagt ligger også foreløpig utkast til Sportsplan for Neset FK, da den behandles som en egen sak i møtet.
Dette er ett "levende dokument" som vil være under kontinuerlig revidering.
Vedlegg:
Last ned denne filen (Sportsplan2018- Neset FK.docx)Sportsplan2018- Neset FK.docx[ ]58 kB