Lover og regler

Lover for Neset fotballklubb ble vedtatt på årsmøtet i 2016. Loven er godkjent av Idrettskretsen med brev av 1.mars 2017. Se vedlegg.

Organisasjonsplanen inneholder sportsplanen for Neset fk. Den ble sist revidert på årsmøtet 9.februar 2014. Se vedlegg.