Klubbhåndbok

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Klubbhåndboka skal være et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foresatte, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i Neset fotballklubb.

Last ned Neset Fotballklubb sin klubbhåndbok under.

Sist oppdatert 22.03.2022
Vedlegg:
Last ned denne filen (Klubbhåndbok Neset FK 2021.pdf)Klubbhåndbok Neset FK 2021.pdf[ ]1474 kB