Info

Sesongtipset

Sesongtips 2018:

16 rette: Ola Juberg (1. premie)
15 rette: Morten Presthus (2. premie)
               Inger Oldervik  (3. premie)
               Roar Reitan
               Per Thomas Hustøft
Pga flere med 15 rette, ble det foretatt trekning om 2. og 3. plassen.

   
.

Facebook

Neset fk har en supportergruppe på Facebook.
Besøk oss der!

Årsmøte 24. februar 2019


Velkommen til Årsmøte i klubbhuset søndag 24. februar kl. 18.00

Sakliste ligger som vedlegg. 

Årsmøtet skal hvert år behandle klubbens organisasjonsplan. Pr. i dag er det organisasjonsplan sist rev. 2016 som gjelder og ønskes gjennomgått i møtet
Trykk her for snarvei til -Organisasjonsplan

Det har vært arbeidet med ny sportsplan og klubbhåndbok. Legger ved foreløpig utkast til klubbhåndbok til gjennomsyn. (vedlegg)

Grasrotandelen

Neset FK takker til alle som har valgt å gi sitt bidrag, ved å velge klubben som sin mottaker av "grasrotandelen" fra Norsk tipping. Dette ga oss hele 131578 kr. i 2018!

Ønsker du å bidra er det mulig å gjøre Neset til din grasrotmottaker via web., mobil eller hos din kommisjonær.Norsk-tipping grasrotandelen

MEDLEMSKONTINGENT 2019


Betales til konto nr. 42021746767

Voksen kr. 200.
Barn kr 100 (t.o.m. det år en fyller 18)
Familie kr 300 (inntil 2 voksne og alle barn t.o.m. 18)

Husk å merke innbetalingen med navn og fødselsnummer - (Ola Ås 100464, Kari Lie 050965, Per 020596, Lise 250901 og Karl 200203)

Ved familiemedlemskap føres alle familiemedlemmer opp, selv om de ikke deltar i organisert aktivitet i regi av Neset FK.

Alle som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av Neset FK SKAL ha betalt medlemsavgift.
Dere andre er også hjertelig velkomne som medlemmer, for å støtte opp om den aktiviteten Neset FK tilbyr.